Mentorska poduka i certifikacija za praktičare

Mentorska poduka i certifikacija za praktičare

Kao mentor Rekonekcije nudim Mentorsku poduku i certifikaciju za praktičare te provodim postupak Credentialinga.

Ovlašten sam od strane Dr Erica Perla da provodim postupak Credentialinga za praktičare koji sa završili Nivo 3 - Certificirani program obuke za praktičare Osobne rekonekcije. Credentialing je postupak provjere da li praktičar obavlja sesiju Rekonekcije na pravilan način i uvjet je za dobivanje certifikata nakon završeno program seminara Osobne Rekonekcije.

O.N.E. Iskustvo

Seminar Rekonektivnog iscjeljivanja (Nivo I i II)

13. i 14. ožujka 2021., Zagreb, Hrvatska, Hotel Westin, Isidora Kršnjavog 1

Seminar se održava na hrvatskom i engleskom jeziku

Evolucija

Seminar Osobne rekonekcije (Nivo III)

22. i 23. svibnja - maja 2021., Zagreb, Hrvatska, Hotel Admiral, Rudeška cesta 140

Seminar se održava na hrvatskom i engleskom jeziku

00385 (0) 955884585