Sporazum o pohađanju seminara

SPORAZUM O POHAĐANJU SEMINARA

Ovaj seminar je snažan, ispunjava energijom, i može pokazati metode koje mijenjaju život i ubrzavaju osobni rast. OVAJ SPORAZUM O OSLOBAĐANJU OD ODGOVORNOSTI I DAVANJU DOZVOLE (ovaj "Sporazum") je sklopljen od strane i između Instituta za Rekonektivno iscijeljivanje, pravnog lica u Republici Hrvatskoj i The Reconnection, LLC), kalifornijske kompanije sa ograničenom odgovornošću (u dalljnjem tekstu zajedno REKONEKCIJA), i strane koja svojim potpisom na stranici ovog sporazuma potvrđuje njegovo sklapanje (“UČESNIK”, ili “vi”) u vezi sa vašim pohađanjem seminara (onako kako je to definirano u nastavku teksta) uključujući, ali bez ograničavanja, na održavanje seminara na datum naveden na stranici na kojoj se nalaze potpisi. Ovim dajete the Reconnecton dozvolu da fotografiše, snima na video-traku, pravi zvučni zapis, i snima na film vas, kao i da pravi zapis o vama u bilo kom drugom mediju bilo poznatom ili nepoznatom u ovom trenutku, tokom ovog seminara.

1. Opoziv
OVAJ SEMINAR I OVE INFORMACIJE (ONAKO KAKO SU DEFINIRANE U NASTAVKU TEKSTA) NISU STVORENI DA BI, I NE PRUŽAJU, SAVIJETE U VEZI SA ZDRAVLJEM. NIKADA NE ODBACUJTE PROFESIONALAN SAVIJET ZDRAVSTVENOG RADNIKA, I NE OKLJEVAJTE DA GA POTRAŽITE, ZBOG NEČEG ŠTO STE NAUČILI, GLEDALI, SLUŠALI, ČITALI ILI NA NEKI DRUGI NAČIN USTANOVILI ILI DOZNALI (JEDNOM REČI “NAUČILI”), A ŠTO SE ZASNIVA NA OVOM SEMINARU ILI BILO KOJOJ DRUGOJ INFORMACIJI PRENESENOJ UČESNIKU U BILO KOM SADA POZNATOM OBLIKU ILI OBLIKU STVORENOM NAKON OVOG TRENUTKA UKLJUČUJUĆI ALI NE OGRANIČAVAJUĆI SE NA TAJ IZVJESNI PISANI RAD KOJI SE TRENUTNO ZOVE “REKONEKCIJA: ISCIJELITE DRUGE, ISCIJELITE SEBE”(“THE RECONNECTION: HEAL OTHERS, HEAL YOURSELF”) I NAUČENOJ U BILO KOM TRENUTKU PRIJE, ZA VRIJEME ILI NAKON OVOG TRENUTKA (JEDNOM RIJEČI OVE “INFORMACIJE”). NIŠTA OD ONOG ŠTO SAZNATE IZ OVIH INFORMACIJA NEMA ZA CILJ DA ZAMJENI USLUGE ŠKOLOVANOG PROFESIONALCA – ZDRAVSTVENOG RADNIKA, NITI DA BUDE ZAMJEENA ZA SAVIJET U VEZI SA VAŠIM ZDRAVLJEM KOJI DAJU DOKTORI. REKONEKCIJA I ERIC PEARL PREPORUČUJU DA SE KONZULTIRATE SA SVOJIM DOKTOROM U VEZI SA SVIM STVARIMA KOJE SE ODNOSE NA VAŠE ZDRAVLJE, POSEBNO U POGLEDU BILO KOJIH SIMPTOMA KOJI MOGU DA ZAHTJEVAJU DIJAGNOZU ILI PAŽNJU ZDRAVSTVENIH RADNIKA. REKONEKCIJA I ERIK PERL NI NA KOJI NAČIN NE TVRDE NITI BILO ŠTA GARANTIRAJU U POGLEDU BILO KOJE INFORMACIJE KOJA SE NUDI ILI DAJE NA SEMINARU U VEZI SA VAŠIM ZDRAVSTVENIM POTREBAMA.

2. Oslobađanje od odgovornosti i obeštećenje
Učesnik, u svoje ime i u ime svih svojih nasljednika, izvršilaca oporuke i staratelja, potpuno i zauvijek oslobađa od odgovornosti i pristaje da obešteti, brani i smatra neškodljivim Erica Pearla, Rekonekciju i njegove zaposlene, članove, predstavnike, pridružene članove, domaćina, hotela, drugih mjesta događanja, volontera i nezavisnih preduzimača (jednim imenom, “Rekonekcija”), trajno, u vezi sa i od bilo kojih i svih oblika zahtjeva, odgovornosti, obaveza, sporova i uzroka sporova (uključujući troškove plaćanja advokata) (“zahtjevi”) koje učesnik možda ima, a koji mogu poticati od ili u vezi sa seminarom i/ili bilo kojom fotografijom, video-trakom, zvučnim zapisom, filmskim zapisom, i bilo kojim ili nekim drugim načinom na koji ste vi snimljeni tokom seminara (“medijski zapis”). Rekonekcija neće biti smatrana odgovornim za bilo koju direktnu, indirektnu, posljedičnu, specijalnu, prikazanu kao primjer, ili drugu odštetu koja indirektno ili direktno potiče od korištenja medijskog zapisa od strane Rekonekcije. “Seminar” se definira kao bilo koja prošla, sadašnja, i/ili buduća predavanja, događanja, potpisivanja knjiga, radionice, seminari Erica Pearla ili predstavnika Rekonekcije (jednim imenom “Seminar”), u bilo kom mediju poznatom sada ili stvorenom nakon ovog trenutka, uključujući, ali se ne ograničavajući, na radio, događanja uživo, televiziju, i internet, ili upotrebu ili primanje na bilo koji način i u bilo kom obliku informacije.

3. Potvrda 
Ovim potvrđujete, garantirate i slažete se da (i) ćete poštovati sva pravila, uputstva i procedure Rekonekcije, onako kako će se možda mijenjati s vremena na vrijeme; i (ii) nećete držati predavanja o Rekonektivnom iscijeljivanju (Reconnective Healing) i/ili bilo kojim drugim konceptima koje ste naučili putem seminara bez pristanka Rekonekcije u pisanom obliku.

4.Raskid
Rekonekcija zadržava pravo raskida ovog sporazuma u bilo kom trenutku i iz bilo kog razloga ili bez razloga.

5.Tajnost
Bez prethodnog odobrenja Rekonekcije u pisanom obliku, nećete nijednoj drugoj trećoj strani otkriti, osim onako kako ova licenca dopušta, intelektualno vlasništvo Rekonekcije, osim onako kako to traži zakon. Ove obaveze čuvanja tajni trajaće i nakon raskida ili isteka roka ovog sporazuma.

6.Arbitraža i nadležnost suda. Bilo kakva rasprava ili zahtjev u vezi sa tumačenjem, sprovođenjem ili primjenom bilo koje od klauzula, odredaba ili uslova ovog sporazuma riješit će se obavezujućom arbitražom u Los Anđelesu, Kalifornija ili nekom drugom mijestu koje odredi Rekonekcija a pred Američkim udruženjem za arbitražu (American Arbitration Association, "AAA") u skladu sa njegovim Pravilnikom za riješenje poslovnih sporova (Commercial Dispute Resolution Rules) ili bilo kojih drugih propisa koji se mogu usporediti sa ovim Pravilnikom a koji su tada na snazi. Presuda nakon što je arbitar, ili arbitri, donesu može biti zavedena u bilo kom sudu kompetentne sudske nadležnosti. Troškove arbitraže stranke će snositi jednako, tako da je svaka stranka odgovorna za plaćanje svojih
advokata. Arbitar, ili arbitri, će imati ovlaštenje da odlučuju o svim pitanjima arbitražnosti. Arbitar ili arbitri ne mogu dodijeljivati odštetu kao kaznu ili za primjer. Ovim se odričete svih prava na takvu odštetu i na suđenje uz prisustvo porote. Odluku koju donese arbitar/donesu arbitri, arbitar ili arbitri, AUA i stranke čuvati će kao tajnu.

7. Tumačenje 
Ni činjenica da je ovaj sporazum ili bilo koji dio sporazuma bio predmet pregovora ili da ih je za Rekonekciju sastavio advokat neće se upotrijebiti u cilju tumačenja ovog sporazuma, niti će se te činjenice upotrijebiti da se ovaj sporazum ili bilo koji dio ovog sporazuma protumače tako kao da idu u prilog, ili da su protiv, bilo koje stranke. Vi potvrđujete da ste pročitali i razumijeli ovaj sporazum i da sklapate ovaj sporazum slobodno i dobrovoljno.

8. Razno
Ovaj sporazum sačinjava cijeli Sporazum o oslobađanju od odgovornosti i davanju dozvole između vas i Rekonekcije, i može biti izmijenjen jedino pisanim dokumentom koji potpišu ovlašteni predstavnik Rekonekcije i vaš ovlašteni predstavnik. Ovaj sporazum ne može biti izmijenjen ili poništen usmenim putem. Bez obzira na sudsku nadležnost suda u kojem je ovaj sporazum zaveden, ovaj sporazum će biti u skladu i tumačiće se prema zakonima savezne države Kalifornije u Sjedinjenim Američkim Državama bez obzira na njena načela sukoba zakona. Propust Rekonekcije da provede bilo koje pravo ili odredbe u ovom sporazumu neće predstavljati odricanje od tog prava ili odredbe osim ako Rekonekcija to prihvati i pristane na to u pisanom obliku. Između vas i Rekonekcije ne postoji nikakvo zajedničko ulaganje, partnerstvo, radni odnos, ili agencijski odnos kao rezultat ovog sporazuma ili vaše upotrebe intelektualnog vlasništva, a vi nemate ovlaštenje da u bilo kom smislu obavezujete Rekonekciju. Ne smijete da dodijelite ili prenesete ovaj sporazum bez prethodnog odobrenja Rekonekcije u pisanom obliku. Smatra se da je obaveštenje koje zahtjeva ovaj sporazum dato i isporučeno u cilju isporuke službenog dokumenta u skladu sa zakonom savezne države i saveznim zakonom tako što će se takva informacija postaviti na web lokaciju Rekonekcije i biće na snazi odmah nakon postavljanja. Onako kako se koristi u ovom sporazumu, muški, ženski ili srednji rod, i jednina i množina, smatraće se da uključuju ono drugo uvijek kada je to primenjivo u kontekstu.

Sva prava, potraživanja i interes za i prema materijalu seminara, uključujući, ali ne ograničavajući se, na medijski zapis, i svi rezultati i prihodi od toga, ovim se trajno, neopozivo, ekskluzivno i potpuno dodeljuju i prenose na Rekonekciju, bez zadrške, u cijelom svijetu trajno, uključujući, bez ograničenja, sva autorska prava i obnovu autorskih prava u takvom medijskom zapisu ili bilo kojem dijelu zapisa. U skladu sa ovim sporazumom, cijenimo vašu namjeru da učestvujete u širenju poruka i poklona Rekonektivnog iscijeljivanja (Reconnective Healing®). Ako ovo pismo točno izražava vaše slaganje i namjeru, molimo vas da se u nastavku teksta ovog pisma potpišete i napišete datum. Hvala vam.